facebook

Główny inwestor

KOSSA Sp. z o.o. sp.k.

ul. Kartuska 52/54 nr lokalu 5, 80-005 Gdynia

KRS 0000745371

REGON: 381036155

NIP: 9581694568

 

Biuro Sprzedaży

tel. : 884 620 820
e-mail: sprzedaz@navigatormiszewko.pl

 

Generalny wykonawca

WTW CONSTRUCTION Sp. z o.o.

KRS: 0000774959

REGON: 382759341

NIP: 9581699608

 

 

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych uzyskać można również od wyznaczonego przez KOSSA Sp z o.o. Sp. k. Inspektora ochrony danych pod adresem
e-mail: kossa_sp@vp.pl bądź numerem telefonu 884 620 820
image